Jak uhradit dluh?

Platby:

  • bankovním převodem na účet exekutora  č. 1669033036/5500
  • složením hotovosti na účet exekutora č. 1669033036/5500 na kterékoli pobočce Raiffeisen Bank
  • složením hotovosti na pokladně exekutorského úřadu
  • poštovní poukázkou typu A nebo C na poště

Jak správně označit platbu:
Při platbě musíte vždy uvést variabilní symbol, který odpovídá spisové značce řízení (např. u sp.zn. 041 EX 555/11 bude tvar variabilního symbolu 55511). Pokud platbu označíte nesprávným variabilním symbolem nebo žádný variabilní symbol neuvedete, nedojde k  přiřazení platby do Vašeho exekučního řízení a v exekuci je pokračováno dále, až do vyjasnění účelu platby

Splátky dluhu:

Splátkový kalendář lze dohodnout v závislosti na výši dluhu – jsme vázáni oprávněnému vymoci jeho dluh v co nejkratší době, proto musí být výše splátek přiměřená výši dluhu. V případě, že výše Vašich splátek není k výši dluhu přiměřená, nelze vyloučit i jiné způsoby provedení exekuce
Splátkový kalendář si můžete dohodnout s pověřeným pracovníkem úřadu i telefonicky, nebo emailem.